Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Check hàng bé Hoài Thương đà nẵng